ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

1 възрастова група "Звездичка"

 

                                                                                        

                                                    Екипът, който се грижи за нас:

                                        1. г-жа Даниела Димова - старши учител

                                        2. г-жа Розалия Богданова - старши учител 

                                        3. Ирина Ставрева - помощник-възпитател