ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

2 възрастова група "Шарено петле"

                                                                   Екипът, който се грижи за нас:

                            1. г-жа Галина Нанева - старши учител

                            2. г-жа Елена Димитрова - учител 

                            3. Деана Иванова - помощник-възпитател