ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

4 възрастова група "Смехорани"

                                

                                                   

                                                

                                               Екипът, който се грижи за нас:

                                             1. г-жа Александрина Николова - старши учител

                                             2. г-жа Християна Христова - учител 

                                             3. Стелияна Якимова - помощник-възпитател