ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Групи Филиал Дуранкулак

 

 

         Изнесената група в с. Дуранкулак на име "Слънце", събира за обучение и възпитание деца от съседни на Дуранкулак населени места – Смин, Черноморци, Ваклино, Граничар, Захари Стояново. Сградата е специално строена за детска градина. По Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ помещенията на групата са ремонтирани основно и обзаведени. 

 

Екипът, който се грижи и възпитава децата се състои от:

 

Учител: Милена Станева

Учител: Дияна Димитрова

Помощник-възпитател: Камелия Атанасова 

Мед. лице: Динара Стоянова