ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

   

         

  " Да си будител, означава да събудиш народа, но събуден той да се впрегне в работа. Да се роди в душата му желание да промени себе си, да промени битието си, да сътвори утрешната история!"

Стоян Омарчевски, министър на просвещението

Ден, в който се възпява просвещението, обичта към знанието и към Родината.

Прекланяме се пред паметта на будителите и нека  носим техните завети, поуки и мъдрост в сърцата си.

Има смисъл да сме горди, имаме силата да продължим достойно делото на будителите!

          На 01.11.2022г. Децата от 3 група "Смехорани" и 4 група "Звездичка" при ДГ "Дора Габе" заедно с учителките си Християна Христова и Розалия Богданова, отдадоха своята почит и уважение към делото на народните будители в гр. Шабла.