ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Есенно почистване на двора на детската градина

След една сговорна дружина, остава чиста, цветна и забавна детска градина.
Благодарим на всички родители и близки на децата, че заедно се обединихме в общата кауза да превърнем двора в по-чисто място, където децата да изживеят весели есенни приключения.