ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Международен ден на толерантността

 
В Международния ден на толерантността - 16 ноември, децата от ДГ "Дора Габе" си напомниха колко е важно да уважаваме, разбираме и ценими другите, да бъдем любезни, състрадателни и
милосърдни към всички хора по света.
Толерантността е морална стойност, която предполага пълното зачитане на другите, техните ugeu, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. Тя е в основата на добрите отношения между хората.