ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

"Доброто започва от нас!"

     

      На 10.11.2022г. се проведе съвместна инициатива "Доброто започва от нас!" с родители и деца от всички възрастови групи и персонала на ДГ “Дора Габе” - гр. Шабла.  Заедно с общи усилия  почистиха  дворното  пространство от нападалите есенни листа. Целият екип на детското заведение изказва своята благодарност  към родители на децата.

    “Вие доказахте, че след една сговорна дружина, остава чиста и цветна детска градина. Благодарим за доброто настроение и полезната работа, която свършихме заедно. Благодарим за отзивчивостта, както и за добрия пример, който дадохте на децата!” - Теодора Вълчанова, директор на ДГ “Дора Габе”.