ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Екип

       

       Педагогическият екип включва  специалисти с богат опит в предучилищното възпитание. Всички преподаватели и  медицински  сестри са с висше образование. Помощният персонал полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 3 до 7 годишна възраст.

       В детската градина водещо начало в учебно-възпитателния процес е овладяването на знания, умения, компетенции, позволяващи адаптация към разнообразните  условия на  развитие на детето; създаване на положително отношение  към заобикалящия ги свят; формиране на успешни личности и подготовка за първи клас.

      Основните насоки в дейността на ДГ "Дора Габе" са: свобода на избора, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.

    Част от  служителите имат трудов стаж между 20 и 30 години, като голяма част от този стаж е натрупан в ДГ “Дора Габе“. Те  много добре  познават  хората, особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.