ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

История

 

Летопис

 

  • Летоброенето на ДГ  ”Дора Габе” започва на 15.09.1963г.  с една смесена  група от 26 деца.
  • През 1968г. е открита нова сграда на детската градина и групите стават две.
  • На 16.04.1968г.  гостува  поетесата Дора Габе.
  • От  1969 до 1975г. в детската градина функционират 4 групи.
  • На 06.06.1975г. е открита настоящата сграда с капацитет 150 деца.                                                   
  • През следващата учебна година – 1975/1976 – групите стават 6 и обучението е по нова програма за детските градини.                
  • През 1977/1978г.  се обединяват двете съществуващи детски градини в град Шабла, при  което групите нарастват на 9 помещаващи се в три сгради.
  • През 2004-2005г. сградата на детската градина, която се използва и до днес, е ремонтирана и обновена със  средства от Социално - инвестиционния фонд, а по проект „Красива България” дворът стана уютно и приятно място  за игри и развлечения.
  • Промените в социално-икономическите условия в страната след 1989г. се отразиха негативно и на предучилищните заведения в общината. Броят на децата драстично намаля, което доведе до структурни реформи в системата на предучилищното възпитание. В началото на  2011г. съществуващите детски градини с по една смесена група в селата Дуранкулак, Ваклино, Крапец се преобразуваха във филиални към ДГ „Дора Габе”- гр.Шабла
  • През 2014 година след спечелен от детската градина проект по Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ обзавеждането в двете подготвителни групи в гр. Шабла е обновено.