ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Прием

 

ДГ “ДОРА ГАБЕ“ гр. Шабла

 

Във връзка с Правилата за приемане на деца в ДГ“Дора Габе“ гр.Шабла  

Заявления за постъпване на деца в Първа възрастова група на ДГ “Дора Габе“ се приемат от 01.09. до 10.09.2023г. в детската градина

 

Представят се оригинали на акт за раждане на детето, като ксерокопията остават в детската градина

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Копия от личните карти на родителите;

2. Здравно-профилактична карта на детето от личен лекар;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни и чревни бактерии и паразити на детето;

4. Изследвания за кръв и урина на детето;

5. Данни за извършени задължителни  имунизации от личен лекар,съгласно Наредба№15 от 2005г.;

6. Медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен ,издадена от личния лекар не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

Задължителни хигиенни и противоепидемични мерки при постъпване и посещение на ДГ “Дора Габе“ гр.Шабла

 

1. Деца на които не са извършени задължителни имунизации за възрастта могат да се приемат в ДГ, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 от 2005г.

 

2. При отсъствие на дете от детска градина се изисква :

 

- при отсъствие за повече от 10 дни - мед.бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен

 

- при отсъствие за повече от 30 дни по епидемични показания –еднократен отрицателен резултат от бактериологично изследване за патогенни чревни паразити

 

- при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 за диагностика ,профилактика и контрола на местните паразитолози.