ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

За родителите

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

ЗА ОБЩУВАНЕ И УЧТИВОСТ

Има думички вълшебни – страшно важни и потребни. 
Чудни думички – без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!

    При идване в детската градина и в занималнята:

 • Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички: благодаря, заповядай, моля, ако обичаш, извинявай;
 • Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно. Поздравяват с: „Добро утро” или „Добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;
 • Поздравяват децата от групата с  „Здравейте!”;
 • На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”;
 • Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре;
 • Към по-възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да ...!/
 • На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”;
 • Поведението е учтиво и уважително;
 • Говори се тихо и с усмивка;
 • Движението в занималнята е спокойно и внимателно;
 • В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: /„Може ли, и аз да играя ?”/, /„Моля те, ела да поиграем! ”/;
 • Не се употребяват обидни и неприлични думи;
 • За нарушаване на правилата се съобщава на учителя;
 • Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания;
 • Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. /„Моля, помогнете ми да ... ”/;

    При напускане на детската градина:

 • Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели;
 • Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!»; 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

     По време на игра:

 • Учителката направлява, подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца;
 • С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места;
 • Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта;
 • Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите; Играе се само с играчките, определени за пясъчника;
 • Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си;
 • Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите;
 • Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра;
 • Играе се на уредите и катерушките само на площадката, определена за групата;
 • Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта;

     При подготовка за сън:

 • Преди следобеден сън децата ползват тоалетна;
 • Децата подреждат дрехите си старателно на столчето, когато се събличат за сън;
 • Най-отгоре на столчето се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата;
 • Пантофите се подреждат до леглото;
 • По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите;
 • Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина;
 • По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя;
 • Когато децата спят, всички пазят тишина.

     За да сме здрави:

 • Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени- при игра, при работа с боички и др.;
 • На мивката - децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите. Не бива да се пръскат с вода;
 • Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото;
 • Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно;
 • По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки;
 • Децата се хранят с прибори за храна - вилица, лъжица, нож, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка;
 • Покривката се пази чиста, сменя се всеки ден и когато е нужно;
 • Дрехите се пазят чисти при хранене и игра;
 • Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардероба;
 • Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане;

Предпазливост и защита

     Детето:

 • Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи;
 • Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора;
 • Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя;
 • Никога не влиза в чужда кола, не остава само в кола;
 • Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата;
 • Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване;
 • Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му е приятно;
 • Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!” Детето съобщава на учителя, на родителите си;