ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

1 възрастова група "Шарено петле"

                                                                   Екипът, който се грижи за нас:

                            1. г-жа Галина Нанева - старши учител

                            2. г-жа Елена Димитрова - учител 

                            3. Деана Иванова - помощник-възпитател

                                                                Откриване на учебната 2022-2023г. 

 

                                                                                                 

                                                 Обучение по безопастност на движението       

                                                                         Есенно тържество

     

                                                                  

                                                                   

                                                                 

                                                               

                                                    Засаждане на всесезонен лук в нашите лехички.

                                             

                                                        Работилничка за сурвакници.

                                              

                                                                                 

                                                           Пролетно тържество